Σάββατο, 23 Ιουνίου 2012

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟΕΣ..

ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ'' ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΛΜΟΥΔ ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ.
***
''ο ευσεβης εβραίος... γιγνωσκετω, ότι το αίμα των χριστιανών θυσία εστί τα μάλα ευπρόσδεκτος τω ουρανώ, 'ωστε το χέειν αίμα χριστιανού, είναι θυσία τόσον ιερά , όσον ή των μάλλον πολύτιμων αρωματων και μυρων, μέσον έξι ω εως των αμαρτανόντων εβραίων, θυσία προ παντός συναποφέρουσα την ευλογίαν του υψίστου, επι των εκτελουντων και μετ αλαμβανοντων αυτής. • KIDDUSCHIM (68A). "Οι Χριστιανοί είναι ένας λαός γαϊδάρων". • IORE DEA (337, 1). "Αντικαταστήσατε τους νε­κρούς Χριστιανούς, όπως αντικαθιστάτε ψοφήσασαν αγε­λάδα ή γάϊδαρον". • ΙΕΒΗΑΜΜΟΤΗ (61 Α). Όι Εβραίοι ονομάζονται άνθρωποι, αλλά οι Χριστιανοί δεν ονομάζονται άνθρω-ποι . IORE DEA (148, 5). "Εάν ο Χριστιανός δεν είναι πιστός, τότε δύνασαι να του αποστείλης δώρα". • HILKOTH AKUM (IX, 2). "Να αποστείλης δώρα εις τους Χριστιανούς, μόνον εάν αυτοί είναι άθρησκοι". • IORE DEA (81, 7 HA). "Αι Χριστιανοί τροφοί πρέ­πει να αποφεύγονται, διότι αύται είναι ακάθαρτοι". • IORE DEA (153, 1, Η). "Αι Χριστιανοί τροφοί θα οδηγήσουν τα τέκνα προς αίρεσιν"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΥΒΡΕΙΣ ΚΑΙ ΧΥΔΑΙΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ....
ΟΤΙ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ...
ΟΣΤΩΣΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΦΙΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ...

Οι διαχειριστες του ιστολογιου....
Για επικοινωνια ... arisgalaxyace@gmail.com